Krawężniki, obrzegowania i mała architektura to grupa produktów pełniąca przede wszystkim funkcję konstrukcyjną, stanowiącą opór i obrzegowanie dla kostki brukowej. Produkty te można stosować jako stopnie schodowe, murki oporowe, oddzielenia rabat w ogrodzie itd.